For English, please scroll down

Dit jaar is alweer de derde keer dat ik meedoe met Plastic Free July, in Nederland inmiddels bekend als het Plasticdieet. Dat betekent dat ik al flink wat grote stappen heb gezet richting het verminderen van mijn plastic afval:

 • Ik neem eigen zakjes, flesjes, bakjes, potjes en een Boc ’n Roll (om kaas in te doen) mee naar de markt, de slager en de verpakkingsvrije winkel in Leiden.
 • Mijn Dopper en ik zijn onafscheidelijk. Hij gaat werkelijk overal mee naartoe zodat ik nooit een flesje water hoef aan te schaffen.
 • Eerlijkheidshalve vergeet ik het soms nog wel eens, omdat ik niet verwacht dat dit ‘probleem’ zich voordoet bij het specifieke restaurant waar ik eet, maar meestal geef ik bij mijn drankbestelling automatisch door dat ik er geen rietje bij hoef.
 • Ik heb een mok op werk staan, zodat ik daaruit mijn (losse) thee kan drinken en heb daarnaast een lichtgewicht bord en bestek aangeschaft om met picknicks of borrels plasticvrij te kunnen eten.
 • In de badkamer heb ik losse zeep, een shampoobar van Lush, vaste deodorant (ook van Lush) en een bamboe tandenborstel met tandpoeder in een – helaas nog wel plastic – potje dat ik kan inleveren om te laten bijvullen.

Ik ben best heel blij met waar ik tot nu toe ben gekomen 🙂 Desondanks ben ik absoluut nog niet plastic-vrij! Daarom doe ik opnieuw mee met het Plasticdieet en hoop ik deze maand mijn uitdagingen te tackelen. De meesten daarvan bevinden zich op het gebied van voeding of het vervangen van plastic spullen die ik al in huis heb, en de twee belangrijkste daarvan deel ik graag met jullie. Inclusief mijn overdenkingen en plan van aanpak!

 1. In de keuken gebruiken we nog veel plastic bakjes. Tupperware, met name, maar ook bakjes die ik op de markt heb gekregen (en nu hergebruik). In verband met BPA zorg ik er in ieder geval voor om enkel mijn glazen bakjes te verhitten. Toch wil ik de plastic bakjes graag vervangen door glas en rvs en ben continu op de lookout in de kringloopwinkel om geschikte bakjes te vinden. Deze maand wil ik zorgen er in ieder geval een paar bij te krijgen. En ga ik nadenken wat ik met de plastic bakjes ga doen, want een bruikbaar bakje weggooien is natuurlijk ook zonde!
 2. Een aantal food items is echt wel een staple in ons huis en passen goed binnen het gezondere en meer vegetarische/veganistische dieet waar we naar op weg zijn. Volkoren pitabroodjes en wraps, bijvoorbeeld, of sojamelk, die echter in plastic of tetrapak-met-plastic-dop zijn verpakt. Nu heb ik goede recepten gevonden om deze zelf te kunnen maken – en van de wraps weet ik dat deze erg lekker smaakt – maar met de hoeveelheden dat ze er bij ons thuis doorheen gaan en de inspanning die het kost om ze daadwerkelijk te maken, komt het er gewoon niet van. Oplossing: ik wil deze maand gaan kijken of de vriezer me kan helpen om wraps en pitabroodjes goed en lekker te bewaren èn ik ga op zoek naar losse sojabonen om te experimenteren met het zelf maken van sojamelk. Voor een aantal andere food-items, zoals yoghurt, zoek ik naar in glas verpakte alternatieven.

Ja, het is absoluut mogelijk om je woning en je leven zo in te richten dat je geen plastic wegwerp-producten meer gebruikt. En ja, het is ook mogelijk om voor de meeste zaken plastic-vrije alternatieven te vinden. Dat gaat echter stapje voor stapje, dus ik ben blij met het Plasticdieet om me weer een zetje te geven!

Plastic Free July – my personal challenges

This year marks the third time I’m participating in Plastic Free July, known as the ‘Plastic diet’ in the Netherlands. It means I’ve come a long way in reducing our plastic waste:

 • I take my own bags, bottles, jars, containers and a Boc ‘n Roll (for our beloved cheese) to the farmer’s market, the butcher and the zero waste shop in Leiden
 • My Dopper and I are inseparable. This bottle travels with me everywhere I go, meaning I never have to buy bottled water.
 • Honestly I sometimes forget this in restaurants I judge to be good or eco-conscious, yet most of the time I order my drinks without a straw.
 • I have a mug at work to drink my (loose leaf) tea and have bought a lightweight plate and cutlery so I can eat plastic-free at picknicks and BBQs.
 • In the bathroom I have a bar of soap, a shampoo bar, solid deodorant, a bamboo toothbrush and tooth powder in a – plastic – container that I can return for a refill.

Looking back, I am quite happy with my changes so far 😊 On the other hand I am still far from being completely plastic-free! Which I why I have joint Plastic Free July once again, hoping to tackle some of my challenges this month. Most of them are in the domain of food or replacing plastic items in my home, and I would like to share my two main challenges. Including my thoughts and my strategy!

 1. We still use quite a lot of plastic containers in the kitchen. Tupperware, mainly, but also containers I got at the market sometime in the past (and currently reuse). With BPA and plastic I make sure I only heat food in my glass containers. Nevertheless, I’d like to replace the plastic containers with glass and stainless steel, which means I’m constantly on the lookout in second hand stores. This month I aim to add at least a few new glass or stainless steel containers to the ones I already have. Plus, I have to think about what I want to do with the plastic containers, since it’s a shame to throw out something that can still be of service!
 2. Some food items are a real staple in our home and fit in the healthier and more vegetarian/vegan diet were transitioning to. Whole wheat pita bread and wraps, for example, or soy milk, all of which unfortunately come in plastic or plastic-coated packaging. I have found some good DIY recipes – and know the home-made wraps taste great – but with the amount we use at home and the energy and time it costs me to make them, I never seem to do it. Solution: I want to make friends with our freezer this month and check whether it can help me stock wraps and pitas and I will try and locate soy beans in bulk to experiment with making soy milk. For some other food items, such as yoghurt, I am trying to find alternatives in glass.

Yes, it is definitely possible to eliminate plastic disposables from your house and your life. And yes, it is also possible to find plastic-free alternatives for most things in your life. You just have to take it step by step, which is why I’m happy with Plastic Free July to push me on!