Lege pennen zijn net kakkerlakken in mijn etui. Hoewel ik geen pennen meer aanneem bij evenementen – je weet wel, die pennen die als reclame zijn bedoeld – merk ik toch dat ik steeds weer een volle etui heb. Pennen zijn ergens na een evenement blijven liggen, en ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om ze weg te gooien als ze het nog doen. Die pennen gebruik ik dus eerst. Of ik geef ze weg aan mensen waarbij pennen juist als sneeuw voor de zon lijken te verdwijnen.

Als je zoveel pennen hebt, komt het best wel eens voor dat je lege pennen hebt. Bij veel daarvan is het niet mogelijk om de pen open te maken en er een nieuw patroon in te stoppen. Het type plastic waar de pennen van gemaakt is, is echter lastig uit de grote recyclestroom te halen en te verwerken, waardoor dat vaak dus niet gebeurt.

TerraCycle, een “innovatief recyclingbedrijf dat een wereldleider is geworden in het recyclen van voorheen niet-recyclebaar afval”, heeft een programma waardoor de pennen dus wel apart ingezameld worden en dus ook kunnen worden hergebruikt. Onderwijsinstellingen, waaronder ook de Universiteit Leiden, zijn een team binnen dit programma van TerraCycle. Voor het inleveren van gebruikte schrijfwaren – het is namelijk breder dan alleen ballpoint pennen – krijgen ze vervolgens punten, die ze kunnen inwisselen voor producten of donaties aan goede doelen.

Jammer genoeg is er niet zo makkelijk een lijst te vinden met de officiële teams die bij TerraCycle zijn aangesloten. Voor iedereen in Leiden: bij Studentencentrum Plexus op de Kaiserstraat kun je je pennen inleveren! Hopelijk komt er binnenkort een overzicht van waar je je schrijfwaren kunt inleveren èn gaan ook grote bedrijven meehelpen met het inzamelen van schrijfmateriaal. Ik heb in ieder geval de 20 pennen die ik inmiddels gespaard heb gebracht en heb ook op kantoor een bak neergezet om kapotte en lege pennen in te zamelen 🙂