De gemeenteraadsverkiezingen vind ik wezenlijk anders dan verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europarlementariërs of waterschappen. Ze zijn veel dichterbij en gaan vaak – zo zie ik het – over veel concretere punten. Zaken waar je wat makkelijker een mening over kan vormen omdat je ze daadwerkelijk tegen komt in je dagelijkse omgeving. De effecten van besluiten op lokaal niveau zie je ook altijd sneller. Het bouwen van woningen, bijvoorbeeld, of de manier waarop in de gemeente gesnoeid en gemaaid wordt.

 

Zijn de gemeenteraadsverkiezingen dan ook makkelijker om een keuze bij te maken? Ja en nee. Ja dus omdat de problemen die partijen benoemen concreter en dichterbij voelen. Nee omdat ook hier geldt dat alle partijen van elkaar verschillen! Plus: waar de problemen concreter zijn, is dat met de voorgestelde oplossingen niet altijd het geval. Bij het doornemen van de partijprogramma’s viel me op dat er vaak alleen gezegd wordt dat het moet worden aangepakt, maar dat een soort plan van aanpak ontbreekt. #Hoedan zou Arjen Lubach zeggen. Gelukkig zijn er ook partijen die van deze vaagheid afwijken en daadwerkelijk een standpunt innemen!

Juist omdat de aankomende verkiezingen zo anders zijn, is mijn aanpak ook een beetje anders dan bij de landelijke verkiezingen. De lokale stemwijzer voor Alphen aan den Rijn heb ik wel ingevuld, maar in plaats van de programma’s van de top drie doornemen heb ik àlle programma’s doorgenomen. Dat geeft me gelijk wat meer inzicht in wat er binnen Alphen speelt en hoe de verschillende politieke spelers er tegen aan kijken. Als grote fan van lijstjes heb ik alles uiteraard op een rij gezet om zo standpunten te vergelijken – voor geïnteresseerden zal ik deze de komende weken op verschillende thema’s delen – en te beslissen wie mijn stem krijgt.

Mijn keuze heb ik gemaakt. Nu nog op 21 maart naar de stembus. Weet jij al wat je gaat doen?