For English, please scroll down

Over 3 weken hebben we met z’n allen weer de mogelijkheid onze stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Onze keuze bepaalt mede welke mensen straks Nederland gaan besturen. Niet bepaald onbelangrijk!

Ik merk zelf dat ik me door het stemrecht ook wel verantwoordelijk voel voor wat er gebeurt. Ik heb namelijk, net als denk ik iedereen, een beeld van een ideale samenleving. Die zal voor mij ongetwijfeld anders zijn dan voor mijn buurman, maar ik heb wel degelijk zo’n beeld. Door te stemmen op een partij wiens voorgenomen plannen ons, als de plannen na al het politieke gewauwel en getouwtrek ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, dichterbij mijn ideaalbeeld brengen, kan ik invloed uitoefenen op de toekomst van ons land. Natuurlijk, dat kan ook op andere manieren. Je kunt zelf actie ondernemen, door bijvoorbeeld meer zero waste te gaan leven. Je kunt andere mensen inspireren of overtuigen om zich ook in te zetten voor jullie gedeelde ideaalplaatje. De kracht van de politiek is echter van een heel andere orde dan die van een individu en de overheid kan heel andere maatregelen inzetten. Dus het is wel degelijk van belang om te stemmen!

De voorgaande verkiezingen zweefde ik lange tijd rond tussen de partijen. Uiteindelijk ben ik stapje voor stapje, met behulp van onder meer het Kieskompas, bij een keuze gekomen die voor dat moment helemaal goed was. Gezien de ontwikkeling die ik de afgelopen paar jaar heb doorgemaakt, waardoor ik onder meer een groter belang hecht aan ‘groene’ onderwerpen, heb ik mijn keuzeopties dit jaar al snel beperkt tot twee partijen. Ik had daarvoor van tevoren wederom een heel fijn stappenplannetje bedacht, die ik graag met jullie deel:

  1. Pak de lijst met partijen er bij en bepaal op welke je sowieso niet wil stemmen. Principieel, vanwege bepaalde specifieke overtuigingen van een partij die je tegenstaan of gewoon door een onderbuikgevoel dat een partij niet goed voelt. Je kunt overigens ook de aflevering van Lubach op Zondag over de verkiezingen kijken om te weten welke partijen meedoen, dan kun je ook nog even lachen šŸ˜‰
  2. Gebruik een of een aantal algemene kieshulpen, zoals de bekendeĀ Stemwijzer en het Kieskompas. Deze geven stellingen waar je op kunt reageren op een schaal van zeer oneens tot zeer eens. Je hebt ook een optie ‘neutraal’ en ‘overslaan’. Deze kun je aanklikken als het je eigenlijk niet uitmaakt of als je niet echt een mening over de stelling hebt. Als je dat doet, krijg je vaak ook een beter advies dan wanneer je geforceerd overal een mening probeert in te vullen. Voor het advies kun je de partijen kiezen die je wil vergelijken, waar je dus door stap 1 al een paar weg kan klikken. Zo krijg je een mooi overzicht van je overeenkomsten met verschillende partijen en kun je zien welke het meest overeenkomen met jouw standpunten.
  3. Een grote hulp naast de algemene kieshulpenĀ was voor mij het Groene Kieskompas. Zo fijn dat er een hulpmiddel is waar juist duurzame thema’s uitgelicht worden! Deze heb ik gebruikt om op een onderwerp dat ik belangrijk vind, namelijk duurzaamheid, een nog beter beeld te krijgen van de partijen waar ik volgens de algemene kieshulpen veel overeenkomsten mee heb. Je hebt ook andere specifieke kieshulpen, zoals een stemwijzer voor jongeren en de Politieke Sekswijzer, die je kunt gebruiken voor onderwerpen die jij belangrijk vindt. Meer keuzehulpen kun je vinden op de site van parlement.com.
  4. Na deze stappen had ik nog twee partijen over. Ik heb de websites van deze partijen bekeken, delen van hun verkiezingsprogramma’s gelezen en op een aantal andere blogs gelezen wat ze als antwoord op de kritische vragen van bloggers hebben gegeven, zoals bijvoorbeeld bij Sustainable Junkies. Kort gezegd ben ik meer de diepte in gegaan. Inmiddels ben ik er eigenlijk wel uit, maar vind ik het gewoon nog heel tof om het Leidsch Debat een keer bij te wonen en te zien hoe de vertegenwoordiger van de partij waar ik op ga stemmen tijdens een debat de anderen van repliek dient.
  5. Als je een keuze hebt gemaakt: good for you! Je hebt een keuze gemaakt die past bij jou. Mocht je er nu echt niet uitkomen, of geen enkele partij vinden die je voldoende aanspreekt, dan kun je er ook altijd nog voor kiezen een blanco stem in te dienen. Dat betekent dat je wel gaat stemmen, maar niks aankruist. Je laat daarmee zien dat je je stemrecht waardeert en de democratie belangrijk vindt, maar dat je geen keuze hebt kunnen of willen maken. Deze stem telt wel mee bij het opkomstpercentage.

Aan het einde van dit stappenplan ook nog een tweede belangrijke boodschap, naast mijn oproep om te gaan stemmen op 15 maart: je keuze is van jou persoonlijk en je hoeft hem absoluut niet met anderen te delen!


 

Use your right to vote!

In exactly 3 weeks we have the possibility to vote for the House of Representatives. Our choice will – partially at least – decide which people will govern the Netherlands. That’s no small thing!

I have noticed that my right to vote makes me feel responsible. Like many people, I assume, a vivid image of what my ideal society would look like. Undoubtedly it will be a different image than that of others, but that doesn’t change the fact that the image is in my head. By voting for a political party whose plans, if indeed they will be executed after all the political hassle and compromising that generally happens, should bring us closer to my perfect society, I can influence the future of our country. Yes, I can do that doing something elseĀ than voting. I can take action, by transitioning to a zero waste lifestyle for example. I can also try to inspire or convince others to commit themselves to our completely or partially shared view of an ideal society. I can do that, but political power compared to individual power is something else entirely. The government can employ methods very different than my own. So, despite what I can do as an individual, it is definitely important to vote!

The past elections I was undecided for a very long time. Eventually, step by step, using decision aids such as ‘Kieskompas’ (‘Compass for choosing’ in a literal translation), I was able to make a choice that fit the person I was then. I have changed quite a bit since then, valueing sustainability and other ‘green’ subjects more, for example. That helped me to limit my choices to only two parties quite quickly. Like the last time, I had a step-by-step approach I would like to share with you.

  1. Take a good look at all the political parties and decide which ones you definitely do not want to vote for, no matter what the reason is. You could also watch the ‘Lubach op Zondag‘ episode – a Dutch version of The Daily Show that is aired once a week – about the upcoming elections. This will provide the same information and give you a laugh as well šŸ˜‰
  2. Use one or several decision aids, such as ‘Stemwijzer‘ and ‘Kieskompas‘. You can react to several debate propositions with responses ranging from completely disagree to completely agree. There is also a neutral option and an option to skip a proposition. Use these if you have no preference or if you don’t really have an opinion regarding the subject. This will give you a better advice than you will get if you force yourself to respond to everything. You can choose which political parties you want to compare your answers to, meaning you can eliminate some based on step 1. The decision aid will give you a nice overview of how similar you are to several parties, so you can see which agree with you most and represent you best.
  3. In addition to the general decision aids, I greatly valued the ‘Groene Kieskompas‘. It is great to have a tool that highlights propositions related to sustainability! I used it to study the parties that ranked highest in my results on a topic I find important: sustainability. There are several other more specific decision aids, such as a decision aid for generations Y and Z and the ‘Politieke Sekswijzer‘ (which I am not translating), that you can use for topics that matter to you. You can find a list of decision aids on the website parlement.com.
  4. After taking these steps, I was left with two political parties. I have scanned their websites, read parts of their electoral programs and looked at their answers on critical questions posed by several bloggers, such as Sustainable Junkies. I made it a short in-depth study. I have made my decision now, but am still looking forward to watching the debate in Leiden, which I’ve never done before, to see how ‘my’ party’s representative will act during a debate.
  5. If you have reached your final decision: good for you! You have made a choice that suits you. If you have not been able to decide or if you haven’t found any party that you feel can represent you, you can choose a blank vote. That basically means you do vote, but do not choose any person or party. It gives a message that you appreciate your right to vote and place value in our democratic system, but that you could not or would not make a decision. Your vote does count for the voter turnout.

At the end of this step-by-step approach to deciding on a political party, I would like to repeat my first call in asking you all to vote March 15th and give you an important message: you have made a personal choice and you do not have to share it with anyone if you don’t want to!