Oké, ik ben best een beetje trots dat het is gelukt om alle geplande berichten nog voor de verkiezingen online te plaatsen! Eerder schreef ik al over duurzame energie, biodiversiteit en waterberging en mobiliteit zoals dat in de verschillende verkiezingsprogramma’s staat. Vandaag een laatste, korte, vergelijking over afval. Dat is in zichzelf al wel opvallend, trouwens, want het is best een issue. Denk alleen maar aan de statiegeld-alliantie: met statiegeld op kleine flesjes en blikjes kan meer dan 70% van het zwerfafval worden voorkomen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich, net als veel andere gemeenten, aangesloten bij de landelijke actie. Zegen de politieke partijen ook iets over dit onderwerp?

SP en ChristenUnie zijn de enigen die het in hun programma expliciet over zwerfafval hebben. De SP stelt voor om meer prullenbakken te plaatsen en strenger te handhaven bij zowel bedrijven als individuele inwoners. ChristenUnie geeft aan dat het tegengaan van zwerfafval een prioriteit is en wil onder meer bij evenementen afspraken maken over afval en andere duurzaamheidsthema’s. Dat lijkt me al een iets interessante optie dan handhaving, al ben ik wel benieuwd hoe dit soort afspraken er in de praktijk uit gaan zien.

Van zwerfafval naar het scheiden van afval, een tweede thema in de programma’s. Momenteel hebben we ondergrondse containers voor het restafval met een afvalpas om ze open te krijgen, ondergrondse containers voor papier en glas en bakken of bovengrondse containers voor GFT en PMD. Beter Alphen en Nieuw Elan willen graag nascheiding in plaats van scheiden aan de bron. RijnGouweLokaal, de andere lokale partij, is wel voorstander van scheiden aan de bron. Dat biedt ook de mogelijkheid om goed scheiden te belonen, zoals ook GroenLinks graag zou zien. Een aantal partijen redeneert precies andersom. Dus vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ (D66 en SGP). Dat is leuk, maar niemand is voorstander van diftar of betalen per afvalzak! Tsjah, dat is natuurlijk ook geen populair standpunt…

VVD steekt in op vermindering van de hoeveelheid restafval door een sterker beroep op – hoe kan het ook anders – eigen verantwoordelijkheid, door het geven van goede voorbeelden en een optimale voorlichting. Een punt waar de SP het mee eens is. Ook zij willen een actief beleid voeren om de reductie van afval door bedrijven, ondernemers en inwoners te bevorderen. RijnGouweLokaal en ChristenUnie willen hergebruik promoten, om daarmee natuurlijk ook het afval te verminderen. De laatste wil daarnaast inzetten op deelname aan landelijke bewustwordingscampagnes zoals eerder de 100-100-100 challenge. De bewustwording over plastic verpakkingen wordt daar door GroenLinks nog expliciet uitgelicht wegens de milieu-effecten. Top!

…Dit was het al wat betreft afval! Persoonlijk ben ik blij dat een aantal partijen van links tot rechts in wil zetten op het voorkomen van afval. Dat is het aanpakken van een probleem aan de bron in plaats van dweilen met de kraan open. Op dit onderwerp verbaas ik mezelf dan ook door te stellen dat naast SP, ChristenUnie, RijnGouweLokaal en GroenLinks ook VVD een goede optie is.

Zo, weet jij al waar je op gaat stemmen morgen?