Jaja, de verkiezingen komen dichterbij… Nog slechts drie dagen tot we weer mogen stemmen. Mijn aanpak om tot een keuze voor een partij te komen was iets anders dan bij de landelijke verkiezingen, maar heeft wel geleid tot een voor mijzelf goed onderbouwde keuze. Als onderdeel van mijn strategie heb ik alle verkiezingsprogramma’s doorgenomen en vooral de vergelijking gemaakt op duurzaamheidsthema’s zoals fossielvrij en energieneutraal wonen en de omgang met water, planten en dieren. Deze vergelijking deel ik graag met jullie! Ik doe wederom mijn best het leesbaar te maken (al heb ik gemerkt dat dat best lastig is) om jullie zoveel mogelijk te helpen. Vandaag het onderwerp duurzame mobiliteit.

Duurzame mobiliteit

Nederland is fietsland bij uitstek, al schijnt Denemarken ons ingehaald te hebben. Er zijn meer fietsen dan er inwoners zijn en ja, ook wij hebben voor twee personen vier fietsen in de schuur staan. Op De Correspondent las ik dat we hard hebben gevochten om fietsland te blijven en dat dit gek genoeg ook voor automobilisten gunstig is. De oproep van Thalia Verkade is dan ook ‘Ook als je een auto nodig hebt: stem voor wandelen en fietsen’. Ik zet graag op een rij wat de verschillende partijen in Alphen aan den Rijn van plan zijn met wandelen, fietsen, openbaar vervoer en auto’s.

Gratis parkeren in het centrum is een van de grote discussiepunten in de gemeente. Persoonlijk ben ik, als niet-autobezitter, van mening dat het best iets mag kosten als je met de auto naar de stad gaat. Een soort ontmoedigingsbeleid, want we willen minder CO2 uitstoot door auto’s en in het algemeen minder auto’s op de weg. Los van wat de lijsttrekkers tijdens het Radio West debat hebben gezegd, noemen eigenlijk weinig partijen het punt in hun partijprogramma. Beter Alphen is absoluut voorstander, evenals de SP. Nieuw Elan wil een onderzoek naar hoe dit door alle partijen bekostigd zou kunnen worden en VVD wil in meer algemene zin de parkeerkosten omlaag. D66 is de partij die duidelijk een keuze voor het milieu maakt met de wens dat enkel elektrische auto’s gratis mogen parkeren.

Elektrische auto’s zijn hip en happening. Meerdere partijen pleiten voor het plaatsen van oplaadpalen. D66 vindt zelfs dat dit bij nieuwbouw standaard moet zijn. Ook voor de gemeente zelf hebben elektrische auto’s de toekomst. D66, SP en ChristenUnie benoemen alle drie de noodzaak van verduurzaming van het eigen gemeentelijke wagenpark. Openbaar vervoer of vervoer voor specifieke doelgroepen kan ook duurzamer, zo menen verschillende partijen, door te zorgen voor volledig elektrisch busvervoer.

Los van of bussen wel of niet elektrisch moeten zijn, is openbaar vervoer altijd een belangrijk punt in lokale verkiezingsprogramma’s. Veel ouderen, bijvoorbeeld, zijn afhankelijk van het ov. De meeste partijen vinden het dan ook noodzakelijk om de huidige busverbindingen minimaal te behouden en liefst nog uit te breiden. Ook verwacht ik na de verkiezingen een sterke lobby vanuit de gemeente voor een dubbel spoor tussen Woerden en Leiden, aangezien bijna alle partijen dit noodzakelijk vinden – terecht, als je ziet hoe vaak de trein er uit ligt! Zijn er dan nog punten waar de partijen het over oneens zijn? Ja, die zijn er. Of van wat ik kon zien, die is er, enkelvoud. D66 en RijnGouweLokaal willen geen bussen meer door het centrum, als ik het goed begrijp in het kader van de verkeersveiligheid. Andere partijen willen hier niks van horen, begreep ik uit de debatten tot nu toe, juist weer omdat mensen afhankelijk zijn van openbaar vervoer om in het centrum te komen. Lastig!

Dan nog als alternatief: lopen en fietsen. Niet alle partijen zeggen hier iets over of ze komen met algemeenheden als ‘veilige fietsroutes’ waar niemand natuurlijk tegen kan zijn. CDA geeft wel concreet aan dat ze graag een fietsbrug over het Aarkanaal zien. D66 wil het fietsplan uitgevoerd zien, waarbij fietsers voorrang krijgen op rotondes, bij de Molenbrug en Maximabrug de voorrang voor fietsers goed geregeld wordt en omliggende gemeenten door fietsroutes of fietssnelwegen ontsloten worden. Met de opkomst van elektrische fietsen mag het niet verrassend zijn dat RijnGouweLokaal ook voor oplaadpalen voor fietsen strijdt. Over voetgangers wordt beduidend minder gezegd. Ja, scholen dienen vervoer per fiets of benenwagen te stimuleren (SP), er dient ruimte te zijn voor ommetjes (ChristenUnie) en voetpaden moeten goed onderhouden worden (SP), maar veel meer is het niet. Het interessantste standpunt vind ik nog die van Beter Alphen, die een deel van het centrum tot voetgangersgebied willen bestempelen.

Tot slot nog enkele bijzondere standpunten die wat meer overzicht tonen. Zo ziet de ChristenUnie graag dat emissiereductie wordt opgenomen in verkeers- en vervoersplannen. En D66 en GroenLinks pakken graag de transportsector en koeriersdiensten aan om deze te stimuleren duurzamer te worden. Wat iets anders is dan vrachtverkeer weren uit de bebouwde kom (SP, D66, Nieuw Elan). Om dan mee af te sluiten: de lokale partijen Nieuw Elan en Beter Alphen zijn de enigen die iets zeggen over vervoer over water. Interessant!

Rond mobiliteit spelen dus best veel dingen, net als rond wonen en flora & fauna. Alleen over afval heb ik het nog niet gehad. Ik hoop dat dit nog lukt voor de verkiezingen – dat zou wel passen bij een zero waste blog – maar zeker weten doe ik het niet. In ieder geval wens ik iedereen veel wijsheid toe aanstaande woensdag.