Nog maar een week tot de verkiezingen! Wat gaat de tijd ontzettend snel. Ik was van plan om al veel eerder mijn lijstje te delen over duurzaamheid in de partijprogramma’s in Alphen aan den Rijn. Maar ja, iets met werk en een jong gezin die meer prioriteit hebben dan mijn blog. Toch wil ik jullie mijn analyse niet onthouden. Daarom zal ik uit de doeken doen hoe ik naar de partijprogramma’s heb gekeken en wat me in de vergelijking is opgevallen. Ik doe mijn best mijn lijstje zo leesbaar mogelijk weer te geven. In verhaalvorm, want daardoor kan ik zaken die partijen allemaal op een andere manier weergeven toch wat makkelijker vergelijken!

Even een disclaimer voor wie dit nog niet wist: ik ben nieuw in Alphen aan den Rijn en veel van de plaatselijke problematiek is mij onbekend. Daar zal ik me dus niet over uitlaten. Wel kijk ik op een aantal thema’s naar de concrete voorstellen en punten die partijen hebben. En dat valt niet mee, want veel partijen houden het bij algemene doelen zonder aan te geven wat nodig is om die doelen te bereiken. Veilig, want je kunt daarmee ook geen mensen voor de voeten lopen, maar volgens mij een gemiste kans. Als eerste thema: fossielvrij en energieneutraal wonen.

Fossielvrij en energieneutraal wonen

Alpen aan den Rijn heeft de ambitie om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn (al wil D66 dit al in 2022 bereiken).  Leuk, maar zoals we gister bij De Monitor – Klimaatconflict in de polder (kijktip!) hebben kunnen zien, is dat nog niet zo eenvoudig. De vraag is dus vooral wat partijen wel en niet bereid zijn te doen. Gelijk even een opsteker, want zoals Trouw al aangaf besteden alle partijen aandacht aan duurzaamheid en het doel om geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen voor warmte en elektriciteit. Een positief bericht. Hoeveel aandacht dat is wisselt wel per partij.

Qua nieuwbouw geven de PvdA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks en SGP aan dat dit niet aangesloten moet zijn op het aardgas. Ja, daarin missen we dus de huidige coalitiepartijen CDA en Nieuw Elan, de twee grootste fracties! Voor de bestaande bouw geven de eerste drie partijen eveneens aan dat deze van het gas af moeten. SP noemt aardwarmte als alternatief terwijl RijnGouweLokaal fiducie ziet in stadsverwarming met restwarmte van grote bedrijven in Rotterdam. O, en RijnGouweLokaal benoemt specifiek dat er geen boringen naar schaliegas in de gemeente kunnen plaatsvinden. Lijkt me een goede zaak, gezien Groningen.

De gemeente zet voor zichzelf in op led-verlichting in de openbare ruimte (energiebesparing) zoals de meeste partijen aangeven en het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed door plaatsing van zonnepanelen. De duurzaamheidslening en green deals, waarmee inwoners en organisaties laagdrempelig onder meer zonnepanelen kunnen aanschaffen, blijven populair en moeten volgens ChristenUnie en D66 toegankelijker worden. VVD en D66 willen daarnaast energiescans voor bedrijven en VVE mogelijk maken, terwijl ChristenUnie duurzaamheidscoaches wil inzetten om inwoners te stimuleren duurzame maatregelen te treffen.

Ik was ook benieuwd welke alternatieven partijen noemen qua duurzame energie-opwekking in de gemeente. Want, zo leerde ik van De Monitor, zonnepanelen op daken is niet voldoende. VVD is in ieder geval tegen de plaatsing van windturbines in het Groene Hart,evenals Beter Alphen dat dit met hoofdletters in het verkiezingsprogramma heeft gezet. Dit terwijl het lokale RijnGouwelokaal juist voorstander is van windmolens langs de N207 en zowel SP en GroenLinks windmolens in algemene zin een optie vinden. Mits dit het landschap niet aantast, wat de ChristenUnie gezien hun standpunt over behoud van iconisch landschap waarschijnlijk een tegenstander van windmolens maakt. Zonneweides zijn voor GroenLinks, D66 en RijnGouweLokaal eveneens te onderzoeken opties. Bij Beter Alphen, die wel voorstander zijn van zonnepanelen, vermoed ik dat zij enkel op daken bedoelen, niet op velden. SP en GroenLinks benoemen nog wat minder specifiek het lokaal opwekken van energie in corporaties en RijnGouweLokaal ziet mogelijkheden bij de stallen van agrariërs en ruimten van boomkwekers. De negatieve uiting van VVD, Beter Alphen en vermoedelijk ChristenUnie zijn opvallend, evenals de afwezigheid van een standpunt hierover van CDA, Nieuw Elan, PvdA en SGP. Ik hoop dat zij wellicht eerder in de huidige raadsperiode hun standpunt duidelijk hebben gemaakt, maar dat heb ik niet nagezocht. Nieuw Elan geeft overigens wel aan dat ze graag een voortrekkersrol voor Alphen aan den Rijn ziet wat betreft duurzaamheid in het Groene Hart, maar geeft dus weinig concrete punten.

Tot slot van dit onderwerp nog enkele opvallende positieve punten. ChristenUnie en D66 willen experimenteren met Tiny Houses, die in de regel veel minder energie verbruiken en vaak zelfvoorzienend zijn. D66 is als een van de weinigen een voorstander van woonverdichting door hoogbouw binnen de stadsgrenzen van Alphen, wat eveneens een duurzamere optie is qua energiezuinigheid. Daarnaast geeft D66 aan dat de CO2 uitstoot tot het doel van de energieneutrale gemeente bereikt is gecompenseerd moet worden.

Voor vandaag ga ik het hier even bij laten. Dit lijkt me al leesvoer genoeg! Flora en fauna, vervoer en afval bespreek ik hopelijk nog voor de verkiezingen in volgende blogs, maar dat is ook afhankelijk van mijn lieve dochter 🙂 Op basis van bovenstaand onderwerp is in ieder geval helder dat VVD, Beter Alphen, SGP, Nieuw Elan, CDA en PvdA geen of een beperkt programma lijken te hebben op duurzaamheid. D66, SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal hebben een wat breder programma op deze belangrijke punten. Om nog even te herhalen: dit is mijn eigen analyse en dus gekleurd door mijn eigen bril. Bovendien in een nieuwe gemeente waar ik de geschiedenis van de partijen ook niet ken. Maar ik ben nu al blij dat ik alles heb gelezen, zowel als voorbereiding op de verkiezingen als om Alphen aan den Rijn te leren kennen!