Een pakkende en provocerende naam en ook wel een provocerend programma van de EO. In “Rot op met je milieu” zet presentator Dennis van der Geest 6 mensen met uiteenlopende meningen en overtuigingen over het milieu bij elkaar in een huis en laat hij ze samen opdrachten uitvoeren. Opdrachten rond de vraag hoe wij het milieu beïnvloeden. Het doel? Het gesprek openen over het milieu en wat wij als ‘gewone burgers’ daar aan kunnen bijdragen.

In de week van 10 oktober, de dag van de duurzaamheid,  heb ik de vier afleveringen van deze serie gekeken. Wat me vooral aansprak was het feit dat de 6 (en later 5) deelnemers twee weken lang samen in een heel bijzonder huis zaten. Al het gemaakte afval moest namelijk binnen blijven, het afvalwater werd bewaard tot een maximum van 1000 liter (met daarna dus geen mogelijkheid meer om te douchen) en de CO2-uitstoot werd door middel van ballonnen inzichtelijk gemaakt. Sneller dan je voor mogelijk zou hebben gehouden, raakte het huis vol en vies. Dit ondanks het gegeven dat de deelnemers een groot deel van de tijd buiten de deur waren voor verschillende opdrachten! Bizar gewoon.

Waar ik nog meer van opkeek was het verschil tussen de deelnemers, ook naarmate het programma vorderde. Iedereen kwam natuurlijk van een ander beginpunt, maar ik had verwacht dat er naarmate de twee weken verstreken er meer begrip voor elkaars standpunten zou komen. En dat mensen misschien ook wat zouden veranderen in het dagelijks leven. Zoals jullie wellicht merken werd ik wat dat betreft teleurgesteld. Desondanks is het absoluut wel een aanrader om te kijken, want door die verschillende mensen hoor je ook verschillende kanten van het probleem. Waar wij, met ons gedrag en onze overtuigingen, gewoon onderdeel van zijn. Overtuigingen zoals ‘één enkel persoon maakt voor het milieu geen enkel verschil’, de behoefte aan gemak en de menselijke neiging om de makkelijke keuze te maken in een systeem waarin die makkelijke keuze niet altijd de beste is, zorgen voor een ontzettende complexiteit. Rot op met je milieu brengt dat mooi in beeld.

De opdrachten draaien om afval, plastic, voedsel en riolering. Ook ik heb er dingen van geleerd. Zo wist ik, eerlijk waar, niet wat het effect is van het doorspoelen van voedingsresten en vet op onze riolering. Of hoe het er aan toe gaat in de visserij. Naast deze feitenkennis heb ik vooral geleerd hoe mensen denken over het milieu. Doordat ik zelf met zero waste bezig ben en veel mensen volg die ook duurzaam bezig zijn, realiseer ik me niet altijd dat er ook mensen zijn voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Sommige mensen zijn niet overtuigd van de milieuproblemen en doen daarom ook niks, sommigen geloven niet dat zij in hun eentje iets kunnen veranderen en nog weer anderen geven duidelijk aan niet te willen veranderen om welke reden dan ook. Daarvoor uiteraard alle respect, want iedereen maakt zijn/haar eigen keuzes. Voor mij zelf betekent het echter dat ik juist door wil gaan om het tegendeel aan te tonen, namelijk dat je als 1 persoon echt wel verschil maakt. Daarnaast hoop ik ook, samen met anderen, een verandering in het systeem teweeg te brengen, waardoor de duurzame keuze ook de makkelijke keuze is.

Ben je inmiddels ook wel benieuwd naar “Rot op met je milieu”? Je kan via de site van de NPO alle afleveringen nog terugzien! Ik ben benieuwd wat je er van vindt!