For English, please scroll down

Door de nieuwsbrief van Instock, een van mijn favoriete restaurants, kwam ik op het spoor van het programma ‘De Monitor’. Dit KRO-NCRV programma pakt complexe problemen of issues en maakt daar een dossier van door alle kanten te proberen te belichten: politiek, wetenschap, bedrijfsleven, maatschappij. De reden dat Instock mij wees op het programma is omdat er de afgelopen twee weken een dossier gemaakt is over voedselverspilling, een onderwerp dat zowel Instock als mij en andere zero wasters aan het hart gaat.

Voedselverspilling en gebrek aan voedselveiligheid is een enorm wereldwijd probleem. In de westerse wereld wordt voedsel verspild, terwijl er andere plekken op de wereld zijn waar mensen dagelijks moeten knokken voor hun voortbestaan en sterven van de honger. Niet bepaald een goed gebruik van grondstoffen! Er gaat veel energie naar het produceren van voedsel voor menselijke consumptie, maar op verschillende plekken in de keten -producent, distributeur, leverancier, consument – gaat het mis.

De Monitor – Voedselverspilling gaat in op al deze tandwielen in de keten en kijkt ook naar een aantal (tussen)oplossingen die ondernemers hebben gevonden. Wat maakt de Nederlandse Publieke Omroep goede inhoudelijke programma’s en wat is dit tweeluik daar een mooi voorbeeld van. Ik heb veel dingen geleerd die ik nog niet wist, zoals de ‘food recovery pyramid’ en het gegeven dat een TGT datum verplicht is als de voedselveiligheid in het geding is, maar dat supermarkten zelf deze inschatting maken. Dit leidt dus tot voorverpakte champignons waarop bij de ene supermarkt geen houdbaarheidsdatum staat, bij een ander een THT datum en bij een derde een TGT datum. Bizar! De Nederlandse politiek, die overigens ook best even goed ondervraagd wordt in de persoon van Martijn van Dam (staatssecretaris Economische Zaken), lijkt buitenspel te staan doordat veel wet- en regelgeving op Europees niveau wordt geregeld.

Food recovery hierarchy

Voor ons als consumenten zitten er niet veel aanwijzingen in het programma, anders dan dat we natuurlijk gewoon onze ogen en neus moeten gebruiken om te beoordelen of voedsel nog te gebruiken is. Het is wel heel waardevol om te zien op welke manier het systeem, en dan bedoel ik zowel de politiek met wet- en regelgeving op verschillende niveaus als het bedrijfsleven met principes als winstmaximalisatie en kostenreductie, voedselverspilling in de hand lijkt te werken. Dit tweeluik van De Monitor – Voedselverspilling is zeker een uur van je tijd waard!

The Monitor – Food Waste

The Instock newsletter, sent out by one of my favourite restaurants, recently pointed me towards the Dutch program ‘De Monitor’ (The Monitor). The program tries to untangle complex issues by interviewing people from politics, science, business and society as a whole. Their latest topic: food waste!

Food waste and a lack of food security is an enormous global problem. In our western world, perfectly good food is wasted whilst people in other parts of the world struggle for their lives and often die of hunger. It doesn’t make sense! A lot of energy is put into producing food for human consumption, but at several places in the production chain – producer, distributor, supplier, consumer – it gets wasted.

De Monitor – Voedselverspilling (Dutch without subtitles) examines all the wheels in this chain and highlights some solutions or temporary solutions entrepreneurs have found. I was amazed at how strong this show is. It taught me quite a few things I did not know before, such as the ‘food recovery pyramid’. Or the fact that grocery stores make their own decision in deciding what type of ‘best before’ date – in the Netherlands you have a THT date indicating the quality of the product might be less if consumed after that date and a TGT date indicating a health hazard if consumed after that date – they want to put on their products. The result: packaged mushrooms that have no best before date in supermarket 1, a THT date in supermarket 2 and a TGT date in supermarket 3… The State Secretary of Economic Affairs appears to have his hand tied behind his back because most legislation takes place at European rather than national level.

The show does not really show consumers what they can do, other than using your eyes and nose to judge food rather than chucking it after it passes the best before date. It is very valuable though, seeing how the political system with its laws and legislation at several levels and the corporate system with its profit maximalization and cost reduction both seem to make food waste more likely. Unfortunately, it is only available in Dutch, but it is definitely worth an hour of your time to watch!